Tarief toelating, registratie en toezicht

De Wkb bepaalt dat de instrumentaanbieders in het stelsel van kwaliteitsborging bouw twee vergoedingen betalen. Eén vergoeding is voor de behandeling van een aanvraag voor toelating van een instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel. De andere vergoeding is voor het bijhouden van het register.

Daarnaast dienen de instrumentaanbieders bij te dragen aan een deel van de kosten van het toezicht door de TloKB op de naleving van de regels voor de toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging. De tabel hieronder geeft een overzicht van de tarieven voor Gevolgklasse 1.

Tabel Wkb-tarieven, Gevolgklasse 1

Tarief gevolgklasse 1

2024

2025

Toelating

Eenmalig, initieel, per instrument

€ 33.604

€ 35.828

Registratie en wijzigingen

Jaarlijks, per instrument

€ 28.256

€ 27.926

Toezicht

Jaarlijks, per bouwwerk/woning*  

€ 11,04

€ 11,78

* Met “bouwwerk” bedoelt de TloKB alle utiliteits- en infrastructurele bouwwerken. Alle bouwwerken die samen onderdeel uitmaken van de bouwactiviteit ziet de TloKB als één “bouwwerk” voor de tariefstelling. Met “woning” bedoelt de TloKB een zelfstandige wooneenheid/woning, al of niet deel uitmakend van een bouwwerk, inclusief eventueel bijbehorende losstaande bouwwerken (nevenfuncties).