Tarief toelating, registratie en toezicht

De Wkb bepaalt dat de instrumentaanbieders in het stelsel van kwaliteitsborging bouw twee vergoedingen betalen. Eén vergoeding is voor de behandeling van een aanvraag om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel. De andere vergoeding is voor het bijhouden van het register.

Daarnaast dienen de instrumentaanbieders bij te dragen aan een deel van de kosten die gemoeid zijn met het toezicht door de TloKB op de naleving van de regels met betrekking tot de toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging. De tabel hieronder geeft een overzicht van de tarieven voor Gevolgklasse 1.

Tabel Wkb-tarieven, Gevolgklasse 1

Tarief gevolgklasse 1

2023

2024

Toelating

Eenmalig, initieel, per instrument

€ 32.225

€ 33.604

Registratie en wijzigingen

Jaarlijks, per instrument

€ 27.621*

€ 28.256

Toezicht

Jaarlijks, per bouwwerk/woning**  

€ 10,59

€ 11,04

* Vrijgesteld door de minister voor VRO

** Met “bouwwerk” bedoelt de TloKB alle utiliteits- en infrastructurele bouwwerken. Alle bouwwerken die samen onderdeel uitmaken van de bouwactiviteit ziet de TloKB als één “bouwwerk” voor de tariefstelling. Met “woning” bedoelt de TloKB een zelfstandige wooneenheid/woning, al of niet deel uitmakend van een bouwwerk, inclusief eventueel bijbehorende losstaande bouwwerken (nevenfuncties).