Nieuwe ingangsdatum verbodsbepaling voor certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Op 13 oktober 2021 is de ‘Kamerbrief uitstel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties’ gepubliceerd.

In de brief kondigt de minister van BZK het verplaatsen aan van de ingangsdatum van de verbodsbepaling voor het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

De huidige datum van 1 april 2022 wijzigt naar 1 januari 2023.

Deze wijzing zal in het inwerkingtredingsbesluit aangepast worden en gepubliceerd in het Staatsblad.