De TloKB uit de startblokken

Het bestuur van de TloKB verrichte vandaag als starthandeling de instemming met diverse mandaten en volmachten voor de uitvoering van de drie kerntaken. Vervolgens stelde het bestuur het Protocol werkwijze Toelating & Aanwijzing vast en het Toelatingskader Wkb-instrument.

De TloKB is nu helemaal voorbereid voor de behandeling van aanvragen om toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen. Ook staat de TloKB klaar voor de behandeling van aanvragen om aanwijzing van certificatieschema’s voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Beeld: ©TloKB