TloKB wijst drie certificatieschema’s aan voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Op 24 juni 2022 heeft de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) drie certificatieschema’s aangewezen en toegelaten tot het nieuwe stelsel van certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel).

Vanaf 1 januari 2023 mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties. Certificatie vindt plaats aan de hand van de aangewezen certificatieschema’s. De aangewezen schema’s neemt de TloKB op in haar openbare Register gasverbrandingsinstallaties.

Met het aanwijzen van certificatieschema’s is een eerste stap gezet binnen het CO-stelsel. Geïnteresseerde (geaccrediteerde) certificerende instellingen kunnen op basis van een aangewezen certificatieschema een tweede stap gaan zetten door het doen van een aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling binnen het CO-stelsel.  De dan aangewezen certificerende instellingen en haar certificaathouders (binnen het CO-stelsel) neemt de TloKB ook op in haar openbare Register gasverbrandingsinstallaties.

De TloKB is een publieke speler in het nieuwe CO-stelsel en beschikt per 22 april 2022 over een mandaat en machtiging ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken certificeringwerkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De TloKB wijst namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) een certificatieschema voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties aan. Het wettelijk stelsel  beoogt het aantal incidenten met koolmonoxide te beperken door de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te verbeteren. De minister voor VRO is verantwoordelijk voor de juiste werking van het stelsel. De TloKB houdt namens de minister voor VRO toezicht op de werking van het CO-stelsel en houdt thematisch toezicht bij de betrokken partijen binnen het CO-stelsel. Daarbij onderhoudt de TloKB goed contact met de Raad voor Accreditatie (RvA) aangaande het toezicht dat RvA houdt op de geaccrediteerde certificerende instellingen.