TloKB wijst eerste certificerende instelling aan voor het afgeven van certificaten voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Op 30 augustus 2022 heeft de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) een eerste certificerende instelling aangewezen en toegelaten tot het nieuwe stelsel van gecertificeerde werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel).

Vanaf 1 januari 2023 mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties. Certificatie vindt plaats door een aangewezen certificerende instelling op basis van een aangewezen certificatieschema. De aangewezen schema’s en de aangewezen certificerende instellingen neemt de TloKB op in haar openbare Register gasverbrandingsinstallaties.

Met het aanwijzen van de eerste certificerende instelling is een tweede stap gezet binnen het CO-stelsel. Deze stap volgt op de eerste mijlpaal van drie aangewezen certificatieschema’s. De TloKB heeft momenteel aanvragen van meerdere certificerende instellingen in behandeling en verwacht dat de aanwijzing, bij het voldoen aan het aanwijzingskader, van deze certificerende instellingen binnen afzienbare tijd volgt. Raadpleeg het register voor de actuele stand van zaken van aangewezen certificerende instellingen en gecertificeerde installateurs.

De TloKB is een publieke speler in het nieuwe CO-stelsel en beschikt per 22 april 2022 over mandaat en machtiging ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken certificeringwerkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De TloKB wijst namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) een certificerende instelling aan voor het afgeven van certificaten voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Het wettelijk stelsel beoogt het aantal incidenten met koolmonoxide te beperken door de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te verbeteren. De minister voor VRO is verantwoordelijk voor de juiste werking van het stelsel. De TloKB houdt namens de minister voor VRO toezicht op de werking van het CO-stelsel en houdt thematoezicht bij de betrokken partijen binnen het CO-stelsel. Daarbij onderhoudt de TloKB goed contact met de Raad voor Accreditatie (RvA) aangaande het toezicht dat RvA houdt op de geaccrediteerde certificerende instellingen.