Het Ministerie van IenW neemt de Kwalibo-taken over van de TloKB, waaronder het toetsen van normdocumenten.

Vanaf 1 februari ligt de uitvoering van erkenningsregeling ‘Besluit bodemkwaliteit’ volledig bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Het Ministerie van IenW gaat het toetsen van normdocumenten voor grond en bouwstoffen zelf uitvoeren. Het ministerie neemt deze taak over van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). Het ministerie van IenW zal ook een aantal andere taken in relatie tot Kwalibo overnemen van de TloKB. Dit zijn taken die eerder lagen bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en de Harmonisatie Commissie Bouw (HCB). Deze wijzigingen worden doorgevoerd in het kader van het versterken van het Kwalibo stelsel, zoals beschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Gevolgen voor betrokken partijen

De wijzigingen hebben vooral betrekking op de schemabeheerders. Voor de certificaathouders en certificerende instellingen zijn de wijzigingen gering. Wat de wijzigingen specifiek betekenen voor schemabeheerders, certificerende instellingen en certificaathouders kunt u lezen in de brief van het ministerie van IenW aan de betrokken organisaties.

Informatie met betrekking tot de erkenning van certificaten voor bouwproducten met een aansluiting op het Besluit bodemkwaliteit vindt u niet langer in het register van de TloKB, maar uitsluitend nog op de website van Bodem+.