BRL 9345 certificaatmodel

Dit document bevat de modeltekst voor een NL BSB-productcertificaat bij beoordelingsrichtlijn BRL 9345 voor “Slakken en slakmengsels voor toepassing in GWW-werken”.