Gedragscode en integriteitsbeleid

Hieronder kunt u de gedragscode en het integratiebeleid downloaden van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging Bouw (TloKB).

Deze gedragscode beschrijft het beleid dat de TloKB hanteert in het omgaan met belangen. Bij het opstellen van de gedragscode is aangesloten bij de uitgangspunten van het Rijksbeleid als vastgelegd in de Gedragscode Integriteit Rijk, in de CAO Rijk en in de missie, visie, waarden en kernkwaliteiten van de TloKB (Over de TloKB).