Reglement voor het beeldmerk voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Reglement op het gebruik van en toezicht op het beeldmerk voor bedrijven die op grond van het wettelijk stelsel zijn gecertificeerd om werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uit te voeren.

Voorbeeld logo CO-Vrij
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Gecertificeerde installatiebedrijven moeten een voorgeschreven beeldmerk gebruiken, zodat voor consumenten duidelijk is dat zij te maken hebben met (een installateur van) een gecertificeerd bedrijf.