Beknopt overzicht verduidelijkingen handleiding certificering Besluit bodemkwaliteit 2015

Verduidelijkingen van de handleiding certificering Besluit bodemkwaliteit ten opzichte van versies uitĀ augustus 2016