Beknopt overzicht wijzigingen handleiding certificering Besluit bodemkwaliteit per 1 januari 2015

Beknopt overzicht van de wijziging van de Handleiding Certificering Besluit bodemkwaliteit per 1 januari 2015.