Modeltekst productcertificaat beoordelingsrichtlijn 9344

Dit document bevat de modeltekst voor een NL BSB-productcertificaat bij beoordelingsrichtlijn 9344 voor de milieuhygiënische eigenschappen van de fractie <500 µm vrijkomend bij de bewerking van primaire steenachtige materialen voor toepassing in GWW-werken.