Modelteksten voor kwaliteitsverklaringen met een aansluiting op het Besluit bodemkwaliteit t.a.v. bouwstoffen

Eisen voor de uitvoering van milieuhygiënische verklaringen per productgroep.