Procedures en eisen voor beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen in de bouw HCB/2017-100

Richtlijnen voor het opstellen van een beoordelingsrichtlijn.