Transponeringstabel

Bij de indiening van een instrument kan een instrumentaanbieder de transponeringstabel gebruiken. Hierin verwijst de instrumentaanbieder naar de locatie in de beschrijving van het instrument waar invulling wordt gegeven aan de criteria van het toelatingskader.

De transponeringstabel dient ter ondersteuning van het toetsingsproces. De TloKB toetst slechts op basis van het aangeleverde instrument met bijbehorende documenten. De transponeringstabel betreft een concept doordat de TloKB nog niet formeel is ingesteld en ook het toelatingskader nog niet formeel is vastgesteld.