Protocol werkwijze Toelating & Aanwijzing

Voor de toelating van instrumenten en aanwijzing van certificatieschema’s en certificerende instellingen maakt de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruik van het Protocol werkwijze Toelating & Aanwijzing (Staatscourant 2022-16650).

Het protocol geeft antwoord op de vraag hoe de TloKB de toelating en aanwijzing in de praktijk heeft ingericht. Het protocol geeft richting aan een zo uniform mogelijke uitvoering van toelating en aanwijzing en wijst de aanvrager de weg bij een aanvraag om toelating of aanwijzing. Het protocol bestaat uit vier opzichzelfstaande hoofdstukken die een beschrijving geven van het proces van:

  1. Toelating van een instrument voor kwaliteitsborging.
  2. Aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn voor erkende kwaliteitsverklaringen.
  3. Aanwijzing van een certificatieschema voor werkzaamheden aan een gasverbrandingsinstallatie.
  4. Aanwijzing van een certificerende instelling voor erkende kwaliteitsverklaringen en/of voor certificaten voor werkzaamheden aan een gasverbrandingsinstallatie.