Toezichtkader KB-stelsel

Binnen het stelsel Kwaliteitsborging Bouw (KB-stelsel) maakt de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruik van een toezichtkader. Dit toezichtkader bevat een algemene toelichting op de toezichttaak van de TloKB ten aanzien van het KB-stelsel en de wijze waarop de TloKB invulling geeft aan deze taak. Het toezichtkader geeft instrumentaanbieders, kwaliteitsborgers, bouwers en bevoegd gezag inzicht in welke verschillende toezichttaken de TloKB onderscheidt en wat zij van het toezicht door de TloKB kunnen verwachten.