Aanbiedingsbrief jaarlijks verslag CO-stelsel

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) heeft op 27 juni 2024 voor het eerst het jaarlijks verslag over het CO-stelsel aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In dit verslag gaat de TloKB in op de werking en effectiviteit van dit stelsel, dat per 1 april 2023 is ingegaan.

In de aanbiedingsbrief doet de TloKB een drietal aanbevelingen aan de minister om het CO-stelsel te verbeteren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt later dit jaar het verslag openbaar, tegelijkertijd met de resultaten van de nu nog lopende beleidsevaluatie.