Tarief aanwijzing CI

De certificerende instelling (CI) is, op basis van het Besluit kwaliteit leefomgeving, een vergoeding verschuldigd voor de behandeling van een aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling voor het afgeven van certificaten voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

De tabel hieronder geeft weer het tarief voor het aanwijzen van certificerende instelling.

Tabel Tarief aanwijzing CI

Tarief

2024

2025

CI-aanwijzing

€ 11.826

€ 12.170