Tarief aanwijzing CI

De certificerende instelling (CI) is, op basis van artikel 1.36, vierde lid, van het Bouwbesluit 2012, een vergoeding verschuldigd voor de behandeling van een aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling voor het afgeven van certificaten voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

De tabel hieronder geeft weer het tarief voor het aanwijzen van certificerende instelling.

Tabel Tarief aanwijzing CI

Tarief

2023

2024

CI-aanwijzing

€ 11.341

€ 11.826