Uitstel CO-stelsel: bedrijven hebben tot 1 april 2023 om zich te laten certificeren

Installatiebedrijven krijgen in plaats van tot 1 januari 2023 tot 1 april 2023 de ruimte om het wettelijke CO-certificaat te behalen (brief van 21 oktober 2022). Zonder dit certificaat mogen bedrijven vanaf 1 april 2023 geen gasverbrandingsinstallaties meer onderhouden, repareren of plaatsen.

Gecertificeerde bedrijven

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties. Certificatie vindt plaats door een aangewezen certificerende instelling op basis van een aangewezen certificatieschema. De aangewezen schema’s en de aangewezen certificerende instellingen neemt de TloKB op in haar openbare Register gasverbrandingsinstallaties.

Meer tijd voor voorbereiding

Voor al gecertificeerde installatiebedrijven is er door uitstel van de ingangsdatum van het CO-stelsel meer tijd om zich voor te bereiden op de verbodsbepaling. Voor nog niet gecertificeerde bedrijven is er door de uitstel voldoende tijd om zich te laten certificeren. Minister De Jonge benadrukt dat deze ingangsdatum niet nog een keer zal worden heroverwogen.

Minister roept op: “Vraag spoedig een bedrijfscertificaat aan.”

Het voorbereiden op certificatie vergt tijd. Bedrijven moeten hun kwaliteitssysteem op orde brengen en minimaal één van hun monteurs moeten beschikken over de vereiste vakbekwaamheid op het gebied van koolmonoxide. Pas dan kan een bedrijf een aanvraag doen voor een certificaat. Een certificerende instelling heeft 5 á 6 weken procestijd nodig om een gemiddeld installatiebedrijf te certificeren. De Jonge: “Ik roep bedrijven daarom op om de noodzakelijke voorbereidingen ter hand te nemen en zo spoedig mogelijk een aanvraag voor certificering te doen.” .

Openbaar register

De TloKB zorgt voor een openbaar en kosteloos toegankelijk register met informatie over aangewezen certificerende instellingen, certificatieschema’s en certificaathouders. Met het register kunnen consumenten, opdrachtgevers en gemeenten controleren of een installateur een geldig certificaat heeft.