Gasketelwet: check in het register door wie u uw gasverbrandingsinstallatie laat onderhouden

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, geisers, gashaarden en -kachels. Vanaf heden kunnen consumenten en bedrijven met een snelle zoekfunctie in het register checken of hun onderhoudsinstallateur gecertificeerd is. 

Koolmonoxide-ongevallen omlaag

Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat 46% van de koolmonoxideongevallen direct verband houdt met de cv-installaties, met als gevolg tientallen doden. Een groot deel van de ongevallen met koolmonoxide wordt veroorzaakt door het handelen of verkeerd handelen door installateurs. Eerder bestaande certificaten en erkenningen gaven te weinig garantie voor professionele aanleg en veilig onderhoud van installaties.

Het CO-stelsel verplicht installatiebedrijven gecertificeerd te werken aan gasverbrandingsinstallies. Dat moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen door koolmonoxide omlaaggaat. 

Register gasverbrandingsinstallaties (CO-VRIJ-register)

Om het CO-VRIJ-certificaat te krijgen moet een installatiebedrijf er bijvoorbeeld voor zorgen dat het beschikt onder vakbekwame mensen en speciale meetapparatuur. Elk installatiebedrijf met het CO-VRIJ-certificaat staat in het ‘Register
gasverbrandingsinstallaties
’. Een installatiebedrijf met certificaat is verplicht het beeldmerk
CO-VRIJ te gebruiken. Dat maakt voor consumenten duidelijk dat zij te maken hebben met
(een installateur van) een gecertificeerd bedrijf. De installateur draagt een legitimatiebewijs
bij zich met het CO-VRIJ-logo, om dit te kunnen aantonen.

Ga voor meer informatie over onderhoud en installatie van uw gasverbrandingsinstallatie naar www.co-wijzer.nl.