Jaarlijks verslag CO-stelsel aangeboden aan het ministerie van BZK

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) heeft op 27 juni 2024 voor het eerst het jaarlijks verslag over het CO-stelsel aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In dit verslag gaat de TloKB in op de werking en effectiviteit van dit stelsel, dat per 1 april 2023 is ingegaan.

In de aanbiedingsbrief doet de TloKB een drietal aanbevelingen aan de minister om het CO-stelsel te verbeteren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt later dit jaar het verslag openbaar, tegelijkertijd met de resultaten van de nu nog lopende beleidsevaluatie.

Kijk voor meer informatie over het CO-stelsel op de pagina voor gasverbrandingsinstallaties.