Digitaal overleg instrumentaanbieders

Ter bevordering van de implementatie van het stelsel van kwaliteitsborging ontvangt de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) i.o. de aanbieders van instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen in de middag van 15 december 2021 voor een digitaal overleg.

Doelstelling van het overleg is drieledig:

  • verduidelijking op de toepassing van het toetsingskader teneinde toelating bij de formele toetsing;
  • gezamenlijke verkenning normstelling “onverwijld” in relatie tot de meldingen die de kwaliteitsborger dient te maken (zie criteria Wkb-1.06, Wkb-1.07, Wkb-5.01, Wkb-5.02);
  • verkenning wederzijdse behoefte regulier overleg instrumentaanbieders-TloKB.

Datum:          woensdag 15 december 2021
Tijd:                15:00-16:30 uur
Locatie:          Digitaal, Webex

Tot 3 december 2021 kunt u zich aanmelden voor het overleg door het sturen van een e-mail naar toetsingentoelating@tlokb.nl.
Aan het overleg kunnen maximaal twee deelnemers van uw organisatie deelnemen.
Tegelijkertijd met uw aanmelding ontvangt de TloKB van u eventuele vragen over specifieke onderwerpen van het toetsingskader waarover u opheldering dan wel verduidelijking wilt hebben.