Belangrijke data proces aanvraag om toelating instrument voor kwaliteitsborging bouw

In overleg met de aspirant-instrumentaanbieders heeft de TloKB het proces van toetsing en toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging bouw vastgesteld.

In aanloop naar de inwerkingtreding van het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen kent het proces twee procedures:

 1. Een procedure waarbij de instrumentaanbieders hun aanvragen in eenzelfde periode indienen en de TloKB op een gezamenlijk moment (simultaan) de besluitvorming op die aanvragen openbaar maakt.
  Hoewel sprake is van een ‘simultaan besluit’ is iedere aanvraag een individuele procedure met een eigen besluitvorming. Er is dus alleen sprake van gemeenschappelijk moment van bekendmaking.
 2. De reguliere procedure die vanaf 1 april 2022 (verwachte instellingsdatum TloKB) geldt, waarbij de besluitvorming volgt op volgorde van binnenkomst van de aanvraag (first in, first out).

Procedure ‘simultaan besluit’

 • Week 5-9 (31 januari t/m 4 maart 2022): Instrumentaanbieders dienen in deze periode hun instrument ter toetsing in bij de TloKB.
  Wanneer in deze periode (‘window’) de instrumentaanbieder zijn aanvraag om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging bouw doet, volgt in week 20 een simultaan besluit op deze aanvraag.
 • Week 13, 1 april 2022: Wanneer de TloKB formeel is ingesteld, dienen instrumentaanbieders een formele aanvraag in.
 • Week 14-16 (4 april t/m 22 april): In deze periode, afhankelijk van het moment van aanvraag, organiseert de TloKB gesprekken met individuele instrumentaanbieders om eventuele tekortkomingen naar aanleiding van de toetsing te bespreken.
  Naar aanleiding van het gesprek krijgt de instrumentaanbieder een tweede gelegenheid zijn instrument in te dienen.
 • Week 15-18 (11 april t/m 6 mei): Indien de instrumentaanbieder bij de gezamenlijke bekendmaking in week 20 een besluit wenst te ontvangen dient hij in de periode van week 15-18 zijn aanvraag aan te vullen met een herziene versie van het instrument.
  Indien de instrumentaanbieder langer de tijd nodig heeft, doet hij niet mee met het simultaan besluit en zal bekendmaking volgen op basis van het principe ‘first in, first out’. Bij tekortkomingen in de herziene versie van het instrument volgt een negatief besluit.
 • Week 20 (16 mei t/m 21 mei): Bekendmaking simultaan besluit. Instrumenten zonder tekortkomingen worden toegelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. De TloKB maakt dit eveneens openbaar bekend in het Register kwaliteitsborging. Een negatief besluit wordt individueel bekend gemaakt.
©TloKB
Planning proces aanvraag om toelating instrument voor kwaliteitsborging bouw

Reguliere procedure

Vanaf 1 april 2022 kan een aanvraag ook via de reguliere procedure worden gedaan. Daarbij hanteert de TloKB het principe van ‘first in, first out’.
De aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst getoetst en besluitvorming volgt binnen acht weken. Een gesprek met de instrumentaanbieder om eventuele tekortkomingen naar aanleiding van de toetsing te bespreken maakt onderdeel uit van deze procedure. Naar aanleiding van het gesprek krijgt de instrumentaanbieder een tweede gelegenheid zijn instrument in te dienen. De termijn van aanvullen is afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen. Bij tekortkomingen in de herziene versie van het instrument volgt een negatief besluit. Een instrument zonder tekortkomingen wordt toegelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. De TloKB maakt dit eveneens openbaar bekend in het Register kwaliteitsborging.