Overleg met instrumentaanbieders

Op 29 maart 2022 ontving de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) i.o. de aspirant-aanbieders van instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen voor een overleg bij de TloKB.

In het overleg zijn de volgende onderwerpen besproken:

 • Proefinspecties Toezicht & Handhaving
  • Leerpunten procedureel
  • Leerpunten inhoudelijk
 • Ingebrachte onderwerpen
  • Gebruikersraad
  • Hoe om te gaan met constateringen van afwijkingen door de kwaliteitsborger
  • Branchestandaard voor de beoordeling van (gelijkwaardigheid van) opleidingen voor kwaliteitsborgers
 • Inventarisatie gesprekspunten voor een volgend overleg