Verordening bouwproducten

De Europese Construction Products Regulation 305/2011 (CPR) staat beter bekend als de Verordening Bouwproducten. De Verordening stelt fabrikanten in staat hun bouwproduct  in heel Europa op de markt te brengen. Bouwproducten worden overal in Europa op dezelfde manier getest en de resultaten worden eenduidig gecommuniceerd met een prestatieverklaring en een CE-markering.

Bouwproducten

Elk product dat bestemd is om blijvend te worden verwerkt in een bouwwerk en waarvan de prestaties gevolgen hebben voor de prestaties van het gehele bouwwerk, is in de Verordening Bouwproducten een bouwproduct. Ook een samengesteld bouwproduct, zoals een prefab wandsysteem met betonwand, isolatie en gevelafwerking beschouwt de Verordening als een bouwproduct.

Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat meer informatie over de CE-markering voor bouwproducten. Ook in de brochure CE-markering op de website van het Contactpunt Bouwproducten staat meer informatie.

Prestatieverklaringen

De Verordening Bouwproducten schrijft voor dat iedere fabrikant of importeur van een product waarop CE-markering is aangebracht een prestatieverklaring moet opstellen. Hierin verklaart hij, aan de hand van de essentiële eigenschappen van het product, hoe het product presteert als het in een bouwwerk is toegepast. 

Voor het vaststellen van de essentiële eigenschappen moeten geharmoniseerde bepalingsmethoden worden gebruikt. Met een bepalingsmethode worden bepaalde eigenschappen van een product vastgesteld in een lab of testomgeving. Als men het er in heel Europa eens is over de beste bepalingsmethode, dan is die methode geharmoniseerd.

Verplichte en vrijwillige certificatie

Hoe een product beoordeeld moeten worden en wat in de prestatieverklaring moet zijn opgenomen staat beschreven in geharmoniseerde Europese Normen. Als deze normen voor een product en zijn toepassing bestaan is een CE-markering verplicht. Het product moet dan overeenkomstig de voorschriften getest worden. 

Fabrikanten die een CE-markering willen aanbrengen op een product waarvoor geen geharmoniseerde Europese Normen bestaan, kunnen vrijwillig bij een Technische Beoordelingsinstantie (TBI) een Europese Technische Beoordeling (ETA) aanvragen. EOTA, de Europese koepelorganisatie van beoordelingsinstanties, registreert alle afgegeven ETA’s.