Energieprestatie gebouwen

Een gecertificeerd bedrijf neemt de energieprestatie van een gebouw op en registreert deze op basis van een door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aangewezen beoordelingsrichtlijn. Het gecertificeerde bedrijf verstrekt energieprestatiecertificaten (energielabels) voorzien van het keurmerk NL EPBD. De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) beheert dit keurmerk. De TloKB heeft met verschillende geaccrediteerde certificerende instellingen een licentieovereenkomst, zodat zij deze keurmerken mogen gebruiken.

Energielabel

Eigenaren van gebouwen zijn wettelijk verplicht om bij verhuur en verkoop van gebouwen een energielabel te tonen. Een gecertificeerd bedrijf verstrekt dit energielabel.


Alleen een erkend, gecertificeerd bedrijf kan een energielabel verstrekken. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO) beheert een register van energielabels en certificaathouders. Een certificaat met het NL-EPBD-logo moet voldoen aan BRL 9500-W (voor woningen) of BRL 9500-U (voor utiliteitsgebouwen). Deze beoordelingsrichtlijnen zijn opgenomen in de Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG). In het register van erkende kwaliteitsverklaringen zijn alleen de certificaten met het NL EPBD-logo opgenomen.


De TloKB heeft een licentieovereenkomst voor het gebruik van het keurmerk NL EPBD met de volgende certificatie-instellingen:
•    DEKRA
•    EPG-Certificering
•    Kiwa
•    SKG-IKOB
•    SKW


De BRL-en 9500-W en 9500-U en de bijbehorende publicaties zijn te bestellen bij de schemabeheerder InstallQ. Meer informatie over energielabels staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Software

Voor de berekening van de energieprestatie moet de energieprestatieadviseur verplicht gebruik maken van NL EPBD gecertificeerde software die voldoet aan de BRL 9501. Ook deze beoordelingsrichtlijn is opgenomen in de REG.

Het officiële logo van NL EPBD
Beeld: ©Stichting Collectieve Bouwkeurmerken
Het officiële logo van NL EPBD