Toezichtkader CO-stelsel

Binnen het stelsel van certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel) maakt de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruik van een toezichtkader. Dit toezichtkader bevat een algemene toelichting op de toezichttaak van de TloKB ten aanzien van het CO-stelsel en de wijze waarop de TloKB invulling geeft aan deze taak. Het toezichtkader geeft schemabeheerders en certificerende instellingen inzicht in welke verschillende toezichttaken de TloKB onderscheidt en wat zij van het toezicht door de TloKB kunnen verwachten.