Aanmelden of wijzigen certificaathouders

Certificaathouders (installatiebedrijven die werken aan gasverbrandingsinstallaties) worden door certificerende instellingen aangemeld bij de TloKB. Hiervoor is door de TloKB een format opgesteld die de certificerende instelling gebruikt voor het aanleveren van de benodigde informatie voor registratie van de certificaathouder. Het ingevulde format verstuurt de certificerende instelling via de e-mail aan de TloKB. Na controle neemt de TloKB de certificaathouder(s) op in het ‘ Register gasverbrandingsinstallatie’.

Met onderstaand format kunt u:

Format aanmelden certificaathouders

Instructie aanleveren informatie certificaathouders

  • Een nieuwe certificaathouder aanmelden;
  • Een wijziging van een bestaande certificaathouder doorgeven;
  • Een bestaande certificaathouder schorsen of intrekken.