Aanvraag aanwijzing certificerende instelling

Met onderstaand formulier kan een certificerende instelling zich aanmelden om zich te laten aanwijzen.

Let op, vergeet niet het formulier te verzenden met de knop 'Verzenden'. Deze knop verschijnt na het controleren van de gegevens rechtsonder het formulier.

Vragen over dit formulier?  Neem contact op met de TloKB.

Formulier aanvraag aanwijzing certificerende instelling

Uw gegevens

*Verplichte velden

Aanvrager
Wat wordt er aangevraagd?(verplicht)
Certificatieschema 1
Een aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling kan uitsluitend betrekking hebben op een door de minister voor VRO aangewezen certificatieschema.
Alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient niet tekenbevoegd is.
Scope van accreditatie. Tot aan de datum verbodsbepaling (1-1-2023) volstaat een bewijs dat de aanvraag door de nationale accreditatie-instantie in behandeling is genomen.
Dit betreft de verwijzingstabel met de criteria uit het aanwijzingskader waarin u de beschrijving (vindplaats) van geschiktheid van de certificerende instelling kunt opnemen.
Wenst u aanwijzing voor nog een aangewezen certificatieschema?(verplicht)
Als u 'nee' heeft aangevinkt, kunt u de vragen over certificatieschema 2 en 3 overslaan.
Certificatieschema 2
Een aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling kan uitsluitend betrekking hebben op een door de minister voor VRO aangewezen certificatieschema.
Alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient niet tekenbevoegd is.
Scope van accreditatie. Tot aan de datum verbodsbepaling (1-1-2023) volstaat een bewijs dat de aanvraag door de nationale accreditatie-instantie in behandeling is genomen.
Dit betreft de verwijzingstabel met de criteria uit het aanwijzingskader waarin u de beschrijving (vindplaats) van geschiktheid van de certificerende instelling kunt opnemen.
Wenst u aanwijzing voor nog een aangewezen certificatieschema?
Als u 'nee' heeft aangevinkt, kunt u de vragen over certificatieschema 3 overslaan.
Certificatieschema 3
Een aanvraag om aanwijzing als certificerende instelling kan uitsluitend betrekking hebben op een door de minister voor VRO aangewezen certificatieschema.
Alleen toevoegen wanneer degene die de aanvraag indient niet tekenbevoegd is.
Scope van accreditatie. Tot aan de datum verbodsbepaling (1-1-2023) volstaat een bewijs dat de aanvraag door de nationale accreditatie-instantie in behandeling is genomen.
Dit betreft de verwijzingstabel met de criteria uit het aanwijzingskader waarin u de beschrijving (vindplaats) van geschiktheid van de certificerende instelling kunt opnemen.
Eventueel aanvullende documenten
U kunt maximaal tien aanvullende documenten uploaden. Graag verzoeken wij u om in de titel van het bestand aan te geven bij welk certificatieschema het document hoort.
Wijziging certificerende instelling
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruikt uw persoonsgegevens voor de verwerking van uw aanvraag. Uw gegevens worden alleen behandeld binnen de TloKB. De TloKB deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming.

Akkoordverklaring(verplicht)