Vijf certificerende instellingen aangewezen binnen het CO-stelsel

Sinds 30 maart 2023 heeft de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) definitief vijf certificerende instellingen aangewezen en toegelaten tot het nieuwe stelsel van gecertificeerde werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel). De volgende stap in het CO-stelsel is het certificeren van installatiebedrijven die nog niet beschikken over het CO-VRIJ-certificaat. Naast vijf certificerende instellingen wees de TloKB al eerder drie certificatieschema’s aan.

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties. Certificatie vindt plaats door een aangewezen certificerende instelling op basis van een aangewezen certificatieschema. De aangewezen certificatieschema’s en de aangewezen certificerende instellingen neemt de TloKB op in haar openbare Register gasverbrandingsinstallaties.

Koolmonoxide-ongevallen omlaag

Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat 46% van de koolmonoxideongevallen direct verband houdt met de cv-installaties, met als gevolg tientallen doden. Een groot deel van de ongevallen met koolmonoxide wordt veroorzaakt door het handelen of verkeerd handelen door installateurs. Eerder bestaande certificaten en erkenningen gaven te weinig garantie voor professionele aanleg en veilig onderhoud van installaties.

Het wettelijk CO-stelsel verplicht installatiebedrijven gecertificeerd te werken aan gasverbrandingsinstallies. Het stelsel moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen door koolmonoxide omlaaggaat, en de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verhoogt. 

Rol van de TloKB binnen het CO-stelsel

De TloKB heeft een publieke sleutelrol in het nieuwe CO-stelsel en beschikt per 22 april 2022 over mandaat en machtiging om de uitvoering van de wettelijke taken certificeringwerkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te waarborgen.

De TloKB wijst namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) een certificerende instelling aan voor het afgeven van certificaten voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De minister voor VRO is verantwoordelijk voor de juiste werking van het stelsel. De TloKB houdt namens de minister voor VRO toezicht op de werking van het CO-stelsel en houdt thematoezicht bij de betrokken partijen binnen het CO-stelsel. Daarbij onderhoudt de TloKB goed contact met de Raad voor Accreditatie (RvA) over het toezicht dat de RvA houdt op de geaccrediteerde certificerende instellingen.