Publicatie concepttoelatingskader instrumenten voor kwaliteitsborging

In aanloop naar een formele toelating van instrumenten tot het stelsel van kwaliteitsborging publiceert de TloKB het “conceptttoelatingskader instrumenten voor kwaliteitsborging bouw” (Toelatingskader kwaliteitsborging). Aan de hand van dit conceptoelatingskader zal de TloKB i.o. instrumenten informeel toetsen in voorbereiding op de formele toelating.

Beeld: ©TloKB

Voor de toelating van instrumenten binnen het stelsel van kwaliteitsborging maakt de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruik van het ‘toelatingskader kwaliteitsborging’. In het ‘toelatingskader kwaliteitsborging’ zijn alle eisen uit de wet, de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling uitgewerkt in criteria, onderzoeksvragen en vormgegeven als een gestructureerde checklist. Uitgangspunt hierbij is de wet- en regelgeving zoals die geldt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Het toetsingskader vormt het uitgangspunt van de toelating van een instrument voor kwaliteitsborging. Het toetsingskader is uitgewerkt in criteria, onderzoeksvragen en vormgegeven als een gestructureerde checklist. De checklist bestaat voor een deel uit volledigheidstoetsen en voor een deel uit inhoudelijke toetsen met in beide gevallen als uitkomst in welke mate het instrument voldoet aan het betreffende criterium.

Uit de toetsing volgt een eindoordeel dat bepaalt of de TloKB het instrument voor kwaliteitsborging toelaat tot het stelsel van kwaliteitsborging en opneemt in het Register instrumenten kwaliteitsborging. De oordelen op de verschillende criteria bieden inzicht in de kwaliteit van de beschrijving van het instrument in relatie tot het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Toelating van het instrument vindt alleen plaats indien het eindoordeel “voldoet” is door op alle criteria te voldoen.

Het toetsings- en toelatingskader is nog in concept, wegens de (ook parlementaire) behandeling van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) en van de Ministeriële Regeling. Daarnaast is de TloKB in oprichting en nog niet ingesteld als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Definitieve vaststelling van het toetsingskader door het bestuur volgt pas bij het inwerkingtreden van het Bkb en het instellen van het ZBO. Dit document kan in publicaties worden aangehaald onder de titel: “Concepttoetsings- en toelatingskader instrumenten voor kwaliteitsborging bouw van 17 februari 2021”.