Overleg met instrumentaanbieders

Op 23 februari 2022 ontvangt de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) i.o. de aspirant-aanbieders van instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen voor een overleg bij de TloKB.

Dit overleg bevordert het proces van toetsing en toelating en biedt de instrumentaanbieders de mogelijkheid onderwerpen in te brengen ter bespreking. Uw aanmelding voor deelname aan dit overleg en het inbrengen van gespreksonderwerpen of vragen kunt u per e-mail versturen naar info@tlokb.nl.

Locatie:

Veraartlaan 10

2288 GM Rijswijk

Programma:

15:00 – Opening

15:10 – Terugblikken vorig overleg

15:20 – Overleg:

  • Formele instelling TloKB en actualiteiten rondom uitstel Omgevingswet en uitstel van de; inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;
  • Procedure en planning van aanvraag om toelating instrument;
  • Tarievenstructuur toelating en opname in register;
  • Toelichting op ingestuurde vragen over toelatingskader;
  • Ingebrachte onderwerpen, w.v.t.t.k.

16:30 – Inventarisatie gesprekspunten voor volgend overleg

16:45 – Sluiting