Beoordelingsrichtlijnen

Bouwproducten en -processen moeten zijn getoetst volgens aangewezen beoordelingsrichtlijnen om in aanmerking te komen voor een Erkende Kwaliteitsverklaring (EKV). Beoordelingsrichtlijnen maken het mogelijk om bouwproducten en -processen op een gelijkmatige, gecontroleerde manier te keuren.

Aan de hand van een beoordelingsrichtlijn kunnen certificerende instellingen een kwaliteitsverklaring afgeven die specifiek op een branche of werkzaamheid is toegesneden. Elke beoordelingsrichtlijn is openbaar en eenvoudig te bestellen bij de schemabeheerder voor het betreffende onderwerp en het gekozen certificatiesysteem.

Een beoordelingsrichtlijn bevat onder meer:

  • Wetten die van toepassing zijn op het proces;
  • Eisen aan materialen, producten en grondstoffen die tijdens het proces worden gebruikt;
  • Voorschriften van de overheid;
  • Eisen van kwaliteitsbewaking;
  • Nationale en internationale normen.