Nationale certificatie

Alle partijen in de bouw in Nederland moeten zich houden aan wetten en regels. Met een Erkende Kwaliteitsverklaring bewijst de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen dat een bouwproduct voldoet aan de regelgeving.