Besluit bouwwerken leefomgeving

In het Besluit bouwwerken leefomgeving staan bouwtechnische voorschriften voor veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. Alle bouwwerken in Nederland moeten aan die voorschriften voldoen.

Bouwende partijen moeten aantonen dat de bouwproducten die zij gebruiken voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving. Een van de manieren om dat te doen is het gebruik van een Erkende kwaliteitsverklaring (EKV). In een EKV verklaart een onafhankelijke certificerende instelling dat het product - mits correct toegepast - voldoet aan de bouwtechnische regels van Besluit bouwwerken leefomgeving.

Meer informatie